Stillas Brukerkurs

Opplæringen gir deltakerne god innsikt i prinsippene rundt konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk av stillas slik at ulykker kan unngås. Grunnleggende fallsikring tas med som en del av dette kurset.


Innhold:

- Hvorfor opplæring

- Ulykker 

- Historikk

- Kort innføring i lover og forskrifter

- Gjennomgang av ulike stillastyper

- Fallsikring i stillas

-Varighet 5 timer


Målgruppe:

- Dette kurset er tilgjengelig på norsk, engelsk og polsk

- Ansatte/personell som ferdes i stillas


Pris 2 750 kr

Bestill kurs

Stillas byggerkurs, 2-5 meter

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav, kapittel 17. §17-2. Krav til opplæring, demontering, endring og kontroll av stillas med øverste stillasgulv fra 2 meter og inntil 5 meter. Kurs i stillasbygging 2-5m plattformhøyde. Kurset gir innsikt i relevante lover og regler ved arbeid i høyden. Det gir informasjon om ulike typer stillas, montering/demontering, lover og forskrifter, beregninger osv. Kurset består av 1 dag teoretisk undervisning i stillas bygging og 1 dag praksis bygging av stillas opp til 5 meters plattformhøyde. Kurset tilfredsstiller alle krav fra nylig endret regelverk 1.1.2016. 


Innhold:

- Ansvar - ansvarsforhold

- Bruk av stillas

- Lover og regler

- Arbeidsmiljøloven, krav tilsystematisk HMS

- Kontroll av stillas

- Forskrifter 

- Forskrift om utførelse avarbeid/arbeid i høyden 

- Teoretisk opplæring i bruk av fallsikring

- Stillasteori - oppbygning/begreper

- Kontroll av stillasmateriell

- Generelt ved montering av stillas


Dokumentasjon:

- Bruk av fallsikringsutstyr ved bygging av stillas

- 7,5 timer praktisk opplæring av kompetent person

- Bygging og demontering av flere typer stillas


Ved gjennomført kurs utstedes kursbevis/stillasbyggersertifikat i Kredittkort format. Dette kurset er tilgjengelig på norsk, engelsk og polsk.


Pris 5 600 kr

Bestill kurs

Stillas byggerkurs, 5-9 meter

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav, kapittel 17. §17-2. Krav til opplæring, demontering, endring og kontroll av stillas med øverste stillasgulv fra 5 meter og inntil 5\9 meter. Kurs i stillasbygging 5-9m plattformhøyde. Kurset gir innsikt i relevante lover og regler ved arbeid i høyden. Det gir informasjon om ulike typer stillas, montering / demontering, lover og forskrifter, beregninger osv. Kurset består av 2 dag teoretisk undervisning i stillas bygging og 2 dag praksis bygging av stillas opp til 9 meters plattformhøyde. Kurset tilfredsstiller alle krav fra nylig endret regelverk 1.1.2016.


Innhold:

- Ansvar - ansvarsforhold

- Lover og regler 

- Arbeidsmiljøloven, krav tilsystematisk HMS

- Kontroll av stillas

- Forskrifter - forskrift om utførelse avarbeid/Arbeid i høyden 

- Stillasteori - oppbygning/begreper

- Generelt ved montering av stillas

- Bruk av fallsikringsutstyr ved bygging av stillas 

- Bygging og demontering av flere typer stillas 

- Bruk av stillas 

- Teoretisk opplæring i bruk av fallsikring 


Dokumentasjon:

- 15 timer praktisk opplæring av kompetent person.


Ved gjennomført kurs utstedes kursbevis/stillasbyggersertifikat i Kredittkort format. Dette kurset er tilgjengelig på norsk, engelsk og polsk.

Bestill kurs

Stillas byggerkurs, over 9 meter

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav, kapittel 17. §17-2. Krav til opplæring, demontering, endring og kontroll av stillas med øverste over 9 meter. Kurs i stillasbygging over 9m. Kurset gir innsikt i relevante lover og regler ved arbeid i høyden. Det gir informasjon om ulike typer stillas, montering / demontering, lover og forskrifter, beregninger osv. Kurset består av 36 timer teoretisk undervisning i stillas bygging og 72 timer praksis bygging av stillas over 9 meters. Kurset tilfredsstiller alle krav fra nylig endret regelverk 1.1.2016. 


Innhold:

- Ansvar - ansvarsforhold

- Lover og regler - Arbeidsmiljøloven, krav til systematisk HMS

- Forskrifter - forskrift om utførelse av arbeid/Arbeid i høyden

- Stillasteori - oppbygning/begreper

- Generelt ved montering av stillas

- Bruk av fallsikringsutstyr ved bygging av stillas

- Bygging og demontering av flere typer stillas

- Bruk av stillas

- Kontroll av stillas

- Teoretisk opplæring i bruk av fallsikring

- Kontroll av stillasmateriell


Dokumentasjon:

- 72 timer praktisk opplæring av kompetent person.


Ved gjennomført kurs utstedes kursbevis/stillasbyggersertifikat i Kredittkort format. Dette kurset er tilgjengelig på norsk, engelsk og polsk.

Bestill kurs

Anhuker

Myndighetene stiller krav til at anhukere / signalgivere har fått dokumentert opplæring for å kunne utføre dette på en trygg og sikker måte. Dette er arbeidsgivers ansvar («Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 10-1 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring for arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet ved bruk). Forskriftene stiller krav til at bruker av arbeidsutstyr har nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i sikker bruk, samt at de får opplæring i å forebygge de farene som bruken kan medføre.


Formål:

Gi kursdeltakerne økt kunnskap om stropping, anhuking og signalgiving, samt bevisstgjøring av sikkerhetstiltak, for å unngå personskader og ulykker på arbeidsplassen. 


Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:

- Oppbygging

- Merking

- Kontroll og kassering av løfteredskaper

- Løfteredskapstabeller

- Sikkerhetsteori

- Lover og forskrifter


Pris 2 950 kr

Bestill kurs

Varme arbeider

Forsikringsselskapene i Norge kraver om at alle som utfører varme arbeider innehar et sertifikat som dokumenterer at man har gjennomgått godkjent opplæring i varme arbeider. Sertifiseringen er gyldig i 5 år. Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære-, og/eller slipeutstyr. TAG Bygg Kompetanse AS har derfor gleden av å tilby dere kurs i varme arbeider med det formål å sertifisere alle som utfører varme arbeider der forsikringsselskapene stiller krav om dette. Kurset er tilpasset kravene fra forsikringsbransjen, og gjennomføres av godkjente instruktører med evnen til å undervise på en enkel, interessant og fengende måte. I tillegg til norsk, kan vi også tilby polsk/engelskspråklige kurs på forespørsel. Opplæringen omfatter en innføring i varme arbeider som brannårsak, og nødvendige sikkerhetstiltak under utførelse av varme arbeid.

 

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:

- Varme arbeider som brannårsak

- Brannteori

- Brann og brannslukking

- Valg av slukkemidler

- Aktuelle lover, forskrifter og regler

- Sikkerhetstiltak før, under og etter arbeid

- Førstehjelp ved brannskader

 

Pris 1 850 kr

Bestill kurs

Fallsikring og arbeid i høyden

Forskrift om bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen setter krav til arbeidsgiver. Hvordan jobbe sikkert i høyden og unngå fallskader? Kurset gjennomføres bedriftsinternt eller for deres prosjekt. Hva har vi fokus på under kurset? Kurset gir deltakerne økt kunnskap og forståelse i bruk av fallsikringsutstyr for å minimere risiko, skader og ulykker på arbeidsplassen. 


Målgruppe:

Kurset er tilpasset personer som utfører arbeid i høyden og som skal bruke fallsikringsutstyr.


Læringsmål:

Deltagerne skal være i stand til å sette sammen et godkjent fallsikringssystem og bruke det på korrekt måte slik at personskader ikke oppstår. 


Innhold:

- Lover og regler

- Ansvarsroller og rutiner

- Fall og fallkrefter

- Fallsikringssystem

- Forankring, klareringshøyde og pendel

- Seler

- Kontroll før bruk og sertifisering/resertifisering 

- Kursmateriell utleveres deltagerne


Pris 2 600 kr

Bestill kurs

Liftkurs - Personløfter

Dokumentert opplæring i henhold til Arbeidsmiljøloven, Maskinforskriften og Forskrift for utførelse av arbeid. Du lærer om arbeid i høyden, og hvilket utstyr du skal benytte deg av. For å kunne bruke en personløfter kreves det dokumentert opplæring i henhold til forskriftene og Arbeidsmiljøloven. Det er arbeidsgivers ansvar at alt personell som arbeider med personløftere skal ha dokumentert opplæring. Personløfter under jord modul A7.


Klasse A: Tilhenger montert, eller manuelt flyttbar.

Klasse B: Selvgående.

Klasse C: Bilmonterte


Gjennomføring:

Vi gjennomfører kursets teoridel som dagskurs eller ettermiddagskurs. Teorikurset avsluttes med en prøve. Praksisen gjennomføres vanligvis med at eleven opparbeider praksis etter kurset. Det er med andre ord ikke nødvendig å gjennomføre kursets praksisdel med instruktør på kurs. 


Kursets innhold:

- AML, forskrifter, ulykker

- Oppbygging/konstruksjon av personløftere

- Oppstilling og bruk av personløfteren

- Sikkerhetsbestemmelser

- Hydraulikk/sikkerhetsventiler

- Mekanikk/stabilitet

- Elektrisitet/avstand til kraftlinjer

- Sertifisering

- Ferdselslære

- Vedlikehold

- Signaler 

- Kunnskapskontroll/øvingsoppgaver

- Avsluttende prøve


Pris 2 250 kr

Bestill kurs

Farlig småverktøy

Forord

Dokumentert sikkerhetsopplæring er i henhold til arbeidsmiljøloven, og forskriftens krav et arbeidsgiveransvar. Opplæring som gis av TAG Bygg Kompetanse AS registreres i AOF som utsteder bevis for gjennomført opplæring. Opplæringsplanen beskriver kunnskap og ferdigheter som kreves for bruk av farlig håndverktøy. "Best. Nr. 555" Bruk av arbeidsutstyr §47/48 Riktig bruk av håndverktøy er viktig for sikkerheten på arbeidsplassen. Feilvurderinger kan få store konsekvenser og føre til alvorlige skader. Det fokuseres på gode holdninger til sikkerhet under opplæringen.

 

Innhold:

- Boltepistol
- Spikerpistol
- Vinkelsliper
- Hånd/ benkesag
- Motorsag
- Meislmaskin
- Kjedesag
- Gjerdesag

Bestill kurs

T1-T5 Liten truck

Kursinnhold:
- Kursorientering
- Trucktyper og tilleggsutstyr
- Truckens konstruksjon og virkemåte
- Kontroll og vedlikehold
- Stabilitet
- Godshåndtering
- Trafikk og sikkerhetsbestemmelser
- Arbeidsmiljø
- Farlig gods
- Avsluttende prøve

Gjennomføring:
Etter fullført teorikurs må deltakeren ha praktisk opplæring på aktuell truckklasse. Denne opplæringen kan tas sammen med fadder i egen bedrift 20 timer, eller hos opplæringsbedrift med instruktør i 14 timer før oppkjøring. Bestått oppkjøring kvalifiserer til kompetansebevis på den truckklassen deltakeren har hatt praksis og oppkjøring på. Kurses er iht. forskrift om utførelse av arbeid best. 703.

Truckklasser:
- T1 - palletruck, lavtløftende, trekk- og skyvetruck
- T2 - skyvemast, støttebenstruck
- T3 - svinggaffel/sidestablende truck, høytløftende plukktruck
- T4 - motvektstruck
- T5 – sidelaster

Opptaksvilkår:
Modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser.
Alternativt kan modul 1.1 gjennomføres i sammenheng med denne modulen.

Bestill kurs

Teleskoptruck C1-C2

C1 - Teleskoptruck med løftekapasitet inntil 10 tonn: Maskin med hevbar og teleskopisk bom med en eller flere teleskoper med rekkevidde over 2 meter der bommen og overkonstruksjonen står fast på undervogn chassis. - C2 Rundtomsvingende Teleskoptruck med løftekapasitet inntil 10 tonn: Maskin med hevbar og teleskopisk bom der bom er montert på egen bevegelig- /rundtsvingende konstruksjon der manøverplass følger med bomkonstruksjonen rundt.


Kurset gjennom Norsk Fagutdanning vil gi sertifisert opplæring innenfor begge klassene. Etter fullført teorikurs må deltakeren ha praktisk opplæring på aktuell teleskoptruckklasse. Denne opplæringen kan tas sammen med fadder i egen bedrift på minst 8 timer, eller hos Norsk Fagutdanning i 4 timer ved påbygging på truck eller masseforflytningsmaskin. 8 timer ved påbygging på lastebilkran hos Norsk Fagutdanning, eller 16 timer med fadder i egen bedrift. Etter den praktiske opplæringen må deltakeren bestå oppkjøring før kompetansebevis på aktuell teleskoptruck kan utstedes.


Kursinnhold:

- Kunne redegjøre for ulike typer ulykker som kan inntre ved feil bruk av teleskoptruck, ansvarsforhold, årsakssammenheng og hvordan disse ulykkene kan forebygges

- Kunne forklare grunnprinsippene for teleskoptruckens konstruksjon og virkemåte, samt nødprosedyre, krav til kontroll og viktigheten av vedlikehold.

- Kjenne til viktige sikkerhetspunkter på teleskoptruck før, under og etter bruk.

- Kjenne til mangfoldet av teleskoptrucker og tilleggsutstyr innenfor klasse C1 og C2, og kunne angi deres bruksområde.

- Kjenne til teleskoptruckens stabilitet under forskjellige kjøreforhold og ved oppstilling og bruk.

- Forklare hva som menes med løftekapasitet, belastningens påvirkning på stabilitet, løftehøyde og arbeidshøyde.

- Kjenne til hvordan teleskoptruckens løftekapasitet og stabilitet forandrer seg ved bruk av teleskopbom med tilleggsutstyr.

- Forstå teleskoptruckens merking/skilt, lastdiagrammer, avlesing av diagrammer ved belastningens forskjellige plasseringer og arbeidshøyder.


Myndighetskrav:

Arbeidsmiljøloven§ 3-2. Særskilte forholdsregler for å ivareta sikkerheten.For å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen skal arbeidsgiver sørge for: at arbeidstaker gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet, og at arbeidstaker får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig. 


Gjennomføring:

Kurset gjennomføres som klasseromsundervisning med avsluttende teoretisk prøve. 6,5 timer.Kurset er iht. forskrift om utførelse av arbeid best. 703.


Pris inkluderer kursmateriell, kursbevis, sertifikat, enkel lunsj og kaffe/te. StedsbeskrivelseVi gjennomfører kurs over hele landet, se oversikt over oppsatte kurs eller ta kontakt for bedriftsinterne løsninger.


Forkunnskaper:

Inneha kompetansebevis for enten modul 2.1 anleggsmaskin, modul 2.2 Truck eller G8 lastebilkran.

Bestill kurs

Vi bygger og monterer stillas

TAG Bygg Kompetanse AS er spesialist innen tilgangsteknologi for arbeid i høyden som er nødvendig for bygg- og reparasjonsarbeid. Selskapets tilbud inkluderer design, montering og utleie av s tillas, som for eksempel:


- Haki

- Rammestillas

- Fasade'

- Og andre


De tilbudte tjenestene knyttet til leie stillas er:

- Design og teknisk rådgivning - optimal valg av utstyr for å møte kundens behov og forventninger

- Material levering, montering og demontering

- Forberedelse og deltakelse i stillasenes mottak

- Service eller tilsyn under drift

Bestill stillas montering
Hjemmeside opprettet av