Liftkurs - Personløfter

Dokumentert opplæring i henhold til Arbeidsmiljøloven, Maskinforskriften og Forskrift for utførelse av arbeid. Du lærer om arbeid i høyden, og hvilket utstyr du skal benytte deg av. For å kunne bruke en personløfter kreves det dokumentert opplæring i henhold til forskriftene og Arbeidsmiljøloven. Det er arbeidsgivers ansvar at alt personell som arbeider med personløftere skal ha dokumentert opplæring. Personløfter under jord modul A7.

Klasse A: Tilhenger montert, eller manuelt flyttbar.

Klasse B: Selvgående.

Klasse C: Bilmonterte

 

Gjennomføring:

Vi gjennomfører kursets teoridel som dagskurs eller ettermiddagskurs. Teorikurset avsluttes med en prøve. Praksisen gjennomføres vanligvis med at eleven opparbeider praksis etter kurset. Det er med andre ord ikke nødvendig å gjennomføre kursets praksisdel med instruktør på kurs. 

 

Kursets innhold:

- AML, forskrifter, ulykker

- Oppbygging/konstruksjon av personløftere

- Oppstilling og bruk av personløfteren

- Sikkerhetsbestemmelser

- Hydraulikk/sikkerhetsventiler

- Mekanikk/stabilitet

- Elektrisitet/avstand til kraftlinjer

- Sertifisering

- Ferdselslære

- Vedlikehold

- Signaler 

- Kunnskapskontroll/øvingsoppgaver

- Avsluttende prøve

 

Pris 2 250 kr

Bestill kurs
© TAG Bygg Kompetanse AS
Utviklet av:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram