Fallsikring og arbeid i høyden

Forskrift om bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen setter krav til arbeidsgiver. Hvordan jobbe sikkert i høyden og unngå fallskader? Kurset gjennomføres bedriftsinternt eller for deres prosjekt. Hva har vi fokus på under kurset? Kurset gir deltakerne økt kunnskap og forståelse i bruk av fallsikringsutstyr for å minimere risiko, skader og ulykker på arbeidsplassen. 

 

Målgruppe:

Kurset er tilpasset personer som utfører arbeid i høyden og som skal bruke fallsikringsutstyr.

 

Læringsmål:

Deltagerne skal være i stand til å sette sammen et godkjent fallsikringssystem og bruke det på korrekt måte slik at personskader ikke oppstår. 

 

Innhold:

- Lover og regler

- Ansvarsroller og rutiner

- Fall og fallkrefter

- Fallsikringssystem

- Forankring, klareringshøyde og pendel

- Seler

- Kontroll før bruk og sertifisering/resertifisering 

- Kursmateriell utleveres deltagerne

 

Pris 2 600 kr

Bestill kurs
© TAG Bygg Kompetanse AS
Utviklet av:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram