Teleskoptruck C1-C2

C1 - Teleskoptruck med løftekapasitet inntil 10 tonn: Maskin med hevbar og teleskopisk bom med en eller flere teleskoper med rekkevidde over 2 meter der bommen og overkonstruksjonen står fast på undervogn chassis. - C2 Rundtomsvingende Teleskoptruck med løftekapasitet inntil 10 tonn: Maskin med hevbar og teleskopisk bom der bom er montert på egen bevegelig- /rundtsvingende konstruksjon der manøverplass følger med bomkonstruksjonen rundt.

Kurset gjennom Norsk Fagutdanning vil gi sertifisert opplæring innenfor begge klassene. Etter fullført teorikurs må deltakeren ha praktisk opplæring på aktuell teleskoptruckklasse. Denne opplæringen kan tas sammen med fadder i egen bedrift på minst 8 timer, eller hos Norsk Fagutdanning i 4 timer ved påbygging på truck eller masseforflytningsmaskin. 8 timer ved påbygging på lastebilkran hos Norsk Fagutdanning, eller 16 timer med fadder i egen bedrift. Etter den praktiske opplæringen må deltakeren bestå oppkjøring før kompetansebevis på aktuell teleskoptruck kan utstedes.

 

Kursinnhold:

- Kunne redegjøre for ulike typer ulykker som kan inntre ved feil bruk av teleskoptruck, ansvarsforhold, årsakssammenheng og hvordan disse ulykkene kan forebygges

- Kunne forklare grunnprinsippene for teleskoptruckens konstruksjon og virkemåte, samt nødprosedyre, krav til kontroll og viktigheten av vedlikehold.

- Kjenne til viktige sikkerhetspunkter på teleskoptruck før, under og etter bruk.

- Kjenne til mangfoldet av teleskoptrucker og tilleggsutstyr innenfor klasse C1 og C2, og kunne angi deres bruksområde.

- Kjenne til teleskoptruckens stabilitet under forskjellige kjøreforhold og ved oppstilling og bruk.

- Forklare hva som menes med løftekapasitet, belastningens påvirkning på stabilitet, løftehøyde og arbeidshøyde.

- Kjenne til hvordan teleskoptruckens løftekapasitet og stabilitet forandrer seg ved bruk av teleskopbom med tilleggsutstyr.

- Forstå teleskoptruckens merking/skilt, lastdiagrammer, avlesing av diagrammer ved belastningens forskjellige plasseringer og arbeidshøyder.

 

Myndighetskrav:

Arbeidsmiljøloven§ 3-2. Særskilte forholdsregler for å ivareta sikkerheten.For å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen skal arbeidsgiver sørge for: at arbeidstaker gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet, og at arbeidstaker får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig. 

 

Gjennomføring:

Kurset gjennomføres som klasseromsundervisning med avsluttende teoretisk prøve. 6,5 timer.Kurset er iht. forskrift om utførelse av arbeid best. 703.

Pris inkluderer kursmateriell, kursbevis, sertifikat, enkel lunsj og kaffe/te. StedsbeskrivelseVi gjennomfører kurs over hele landet, se oversikt over oppsatte kurs eller ta kontakt for bedriftsinterne løsninger.

 

Forkunnskaper:

Inneha kompetansebevis for enten modul 2.1 anleggsmaskin, modul 2.2 Truck eller G8 lastebilkran.

Bestill kurs
© TAG Bygg Kompetanse AS
Utviklet av:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram