Anhuker

Myndighetene stiller krav til at anhukere / signalgivere har fått dokumentert opplæring for å kunne utføre dette på en trygg og sikker måte. Dette er arbeidsgivers ansvar («Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 10-1 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring for arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet ved bruk).

Forskriftene stiller krav til at bruker av arbeidsutstyr har nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i sikker bruk, samt at de får opplæring i å forebygge de farene som bruken kan medføre.

Formål:

Gi kursdeltakerne økt kunnskap om stropping, anhuking og signalgiving, samt bevisstgjøring av sikkerhetstiltak, for å unngå personskader og ulykker på arbeidsplassen. 

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:

- Oppbygging

- Merking

- Kontroll og kassering av løfteredskaper

- Løfteredskapstabeller

- Sikkerhetsteori

- Lover og forskrifter

Pris 2 950 kr

Bestill kurs
© TAG Bygg Kompetanse AS
Utviklet av:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram