Sikker bruk av løfteredskap K100

Personell som bruker løfteredskap, må ha grunnleggende kunnskaper om riktig valg, kontroll, bruk og vedlikehold av løfteredskap. De fleste ulykker med kraner er knyttet til løfteredskap og last, og sikkerhetskompetansen til involvert personell er helt avgjørende. 

 

Om kurset:

Kurset vil gi deg grunnleggende teoretiske kunnskaper om Sikker bruk av løfteredskap og dirigering av kraner. Du kan ta en pause i kurset når det passer, og fortsette der du var ved neste innlogging. Etter fullført og bestått kurs, kan kurset brukes som «oppslagsverk» i en måned. Praktisk sikkerhetsopplæring må gjennomføres i tillegg.


Innhold:

- Løfteutstyr, ord og uttrykk

- Sjakler

-Anhuking og tyngdepunkt

- Øyebolter, øye muttere og løfteører

- Løftetabeller og arbeidsvinkler

- Signaler og tegn, og styring av last

- Fiberstropper

- Sikkerhetsregler

 Kjetting redskap

- Øvingsoppgaver

- Ståltaustropper

- Avsluttende test

 

Målgruppe:

Alle som trenger dokumentert sikkerhetsopplæring i bruk av løfteredskap og dirigering av kraner.

 

Kompetanse:

Kursbevis for grunnleggende teoretiske kunnskaper om Sikker bruk av løfteredskap og dirigering av kraner. 

 

Språk: Norsk.

Varighet: Anbefalt kurstid - 4,5 timer.

Bestill kurs
© TAG Bygg Kompetanse AS
Utviklet av:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram