Sikker bruk av kjemikalier K082

Arbeidsmiljøloven stiller krav til at alle arbeidstakere skal ha opplæring i arbeid med farlige kjemikalier. Kurset gir en dokumentert og grunnleggende opplæring i helsefarer forbundet med kjemikaliehåndtering, tiltak for sikker håndtering av kjemikalier samt informasjon om ansvar og plikter for den enkelte arbeidstaker.


Innhold:

- Krav til merking av kjemikalier

- Miljø og avfall

- Hva betyr de ulike merkingene?

- Regelverk

- R og S setninger

- Risikostyring

- Om-emballering og merking

- Sikkerhetsdatablad og stoffkartotek

- Helsefare og skader

- Verneutstyr

- Langtidseffekter


Målgruppe:

Alle som bruker og håndterer kjemikalier.

 

Språk: Norsk, English

Varighet: 35 minutter

Bestill kurs
© TAG Bygg Kompetanse AS
Utviklet av:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram