HMS ved bruk av arbeidsutstyr K095

Personell som bruker farlig arbeidsutstyr, må ha grunnleggende kunnskap om HMS, regelverk, roller og ansvar. Arbeidsskader koster oss milliarder av kroner hvert år, og et systematisk Helse, Miljø og Sikkerhetsarbeid er kanskje den beste investering en bedrift kan gjøre.

 

Om kurset:

Kurset vil gi deg grunnleggende teoretiske kunnskaper om HMS og regelverk om bruk av farlig arbeidsutstyr. Du kan ta en pause i kurset når det passer, og fortsette der du var ved neste innlogging. Etter fullført og bestått kurs, kan kurset brukes som «oppslagsverk» i en måned. Praktisk arbeidsplassopplæring må gjennomføres i tillegg.


Innhold:

- Bruk av arbeidsutstyr 

- Direkte og bakenforliggende årsaker til ulykker

- Arbeidsområder og krav til personell      

- Aktuelle lover og forskrifter- Risikovurdering   

- Øvingsoppgaver

- HMS, ulykker og ansvar        

- Avsluttende test


Målgruppe:

Alle som trenger dokumentert sikkerhetsopplæring på farlig arbeidsutstyr. 

 

Kompetanse:

Kursbevis for grunnleggende teoretiske kunnskaper om HMS og regelverk om bruk av farlig arbeidsutstyr. 

 

Språk: English, Norsk

Varighet: 1 time

Bestill kurs
© TAG Bygg Kompetanse AS
Utviklet av:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram