Kjemikaliehåndtering, regelverk og ansvar K071

Kjemikalier kan utgjøre en fare for arbeidstakers sikkerhet og helse. Arbeidsgiveren har ansvar for å foreta risikovurderinger og sørge for at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig på alle måter. Kurset gir en grunnleggende opplæring i sikker håndtering av kjemikalier, risikostyring samt lover og forskrifter som regulerer dette arbeidet.


Innhold:

- Hva er kjemikalier

- Regelverk

- Krav til merking (nye farepiktogram 2015)

- Risikostyring

- Helsefare og skader

- Sikkerhetsdatablad og stoffkartotek

- Miljø og avfall

- Kartlegginger, målinger og helseoppfølging

- Klassifisering

- Verneutstyr og førstehjelp


Målgruppe:

Verneombud, ledere, mellomledere og andre med behov for grundig kjennskap til sikker.

 

Språk: Norsk, English.

Varighet: 1 time, 15 minutter.

Bestill kurs
© TAG Bygg Kompetanse AS
Utviklet av:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram