HMS ved bruk av arbeidsutstyr K096

Personell som bruker farlig arbeidsutstyr, må ha grunnleggende kunnskap om HMS, regelverk, roller og ansvar. Arbeidsskader koster oss milliarder av kroner hvert år, og et systematisk Helse, Miljø og Sikkerhetsarbeid er kanskje den beste investering en bedrift kan gjøre.

 

Om kurset:

Kurset vil gi deg utvidede teoretiske kunnskaper om HMS og regelverk om bruk av farlig arbeidsutstyr. Du kan ta en pause i kurset når det passer, og fortsette der du var ved neste innlogging. Etter fullført og bestått kurs, kan kurset brukes som «oppslagsverk» i en måned. Praktisk arbeidsplassopplæring må gjennomføres i tillegg.


Innhold:

Kurset inneholder fordypning i alle emner i K095 - Basic:

- Bruk av arbeidsutstyr

- Personbefordring

- Arbeidsområder og krav til personell

- Ytre miljø

- Risikovurdering

- Farlig gods

- HMS, ulykker og ansvar

- Øvningsoppgaver

- Direkte og bakenforliggende årsaker til ulykker

- Avsluttende test- Aktuelle lover og forskrifter


Målgruppe:

Personer som skal gjennomgå sertifisert sikkerhetsopplæring Modul 1.1 for maskin, truck og kran. Verneombud, ledere og personell som ønsker fordypning innen HMS og regelverk utover innholdet i kurs K095. Personer som trenger repetisjon og oppdatering av Modul 1.1 ved utvidelse av kompetansebevis.

 

Dokumentasjon:

Kursbevis kan skrives ut etter bestått kurs.

 

Språk: Norsk

Varighet: 3 timer

Bestill kurs
© TAG Bygg Kompetanse AS
Utviklet av:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram