Gass-sikkerhetskurs K019

Det eksisterer krav til dokumentert kompetanse for alle som direkte eller indirekte jobber med farlig stoff, herunder alle typer gasser. Kurset gir helt nødvendig og lovpålagt kunnskap om gassfarer og gas sikkerhet. Opplæringen dekker krav i gjeldende HMS-forskrifter.


Innhold:

- Gass i ulike faser

- Merking

- Leveringsformer

- Lagring og bruk av flytende gasser

- Temperaturer og trykk

- Lagring, håndtering og bruk av gassflasker

- Faremomenter og gasser

- Bruk av verneutstyr

- Lover og regler

- Sikkerhetstiltak

 

Målgruppe:

Alle som jobber med, eller i nærheten av gass.

 

Språk: Norsk, English

Varighet: 30 minutter

Bestill kurs
© TAG Bygg Kompetanse AS
Utviklet av:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram