HMS ved bruk av arbeidsutstyr K095

Personell som bruker farlig arbeidsutstyr, må ha grunnleggende kunnskap om HMS, regelverk, roller og ansvar. Arbeidsskader koster oss milliarder av kroner hvert år, og et systematisk Helse, Miljø og Sikkerhetsarbeid er kanskje den beste investering en bedrift kan gjøre.


Om kurset:

Kurset vil gi deg grunnleggende teoretiske kunnskaper om HMS og regelverk om bruk av farlig arbeidsutstyr. Du kan ta en pause i kurset når det passer, og fortsette der du var ved neste innlogging. Etter fullført og bestått kurs, kan kurset brukes som «oppslagsverk» i en måned. Praktisk arbeidsplassopplæring må gjennomføres i tillegg.


Innhold:

- Bruk av arbeidsutstyr 

- Direkte og bakenforliggende årsaker til ulykker

- Arbeidsområder og krav til personell      

- Aktuelle lover og forskrifter- Risikovurdering   

- Øvingsoppgaver

- HMS, ulykker og ansvar        

- Avsluttende test


Målgruppe:

Alle som trenger dokumentert sikkerhetsopplæring på farlig arbeidsutstyr. 


Kompetanse:

Kursbevis for grunnleggende teoretiske kunnskaper om HMS og regelverk om bruk av farlig arbeidsutstyr. 


Språk: English, Norsk

Varighet: 1 time

Bestill kurs

HMS ved bruk av arbeidsutstyr (Modul 1.1-støtte) K096

Personell som bruker farlig arbeidsutstyr, må ha grunnleggende kunnskap om HMS, regelverk, roller og ansvar. Arbeidsskader koster oss milliarder av kroner hvert år, og et systematisk Helse, Miljø og Sikkerhetsarbeid er kanskje den beste investering en bedrift kan gjøre.


Om kurset:

Kurset vil gi deg utvidede teoretiske kunnskaper om HMS og regelverk om bruk av farlig arbeidsutstyr. Du kan ta en pause i kurset når det passer, og fortsette der du var ved neste innlogging. Etter fullført og bestått kurs, kan kurset brukes som «oppslagsverk» i en måned. Praktisk arbeidsplassopplæring må gjennomføres i tillegg.


Innhold:

Kurset inneholder fordypning i alle emner i K095 - Basic:

- Bruk av arbeidsutstyr

- Personbefordring

- Arbeidsområder og krav til personell

- Ytre miljø

- Risikovurdering

- Farlig gods

- HMS, ulykker og ansvar

- Øvningsoppgaver

- Direkte og bakenforliggende årsaker til ulykker

- Avsluttende test- Aktuelle lover og forskrifter


Målgruppe:

Personer som skal gjennomgå sertifisert sikkerhetsopplæring Modul 1.1 for maskin, truck og kran. Verneombud, ledere og personell som ønsker fordypning innen HMS og regelverk utover innholdet i kurs K095. Personer som trenger repetisjon og oppdatering av Modul 1.1 ved utvidelse av kompetansebevis.

Dokumentasjon:

Kursbevis kan skrives ut etter bestått kurs 


Språk: Norsk

Varighet: 3 timer

Bestill kurs

Sikker bruk av løfteredskap K100

Personell som bruker løfteredskap, må ha grunnleggende kunnskaper om riktig valg, kontroll, bruk og vedlikehold av løfteredskap. De fleste ulykker med kraner er knyttet til løfteredskap og last, og sikkerhetskompetansen til involvert personell er helt avgjørende. 


Om kurset:

Kurset vil gi deg grunnleggende teoretiske kunnskaper om Sikker bruk av løfteredskap og dirigering av kraner. Du kan ta en pause i kurset når det passer, og fortsette der du var ved neste innlogging. Etter fullført og bestått kurs, kan kurset brukes som «oppslagsverk» i en måned. Praktisk sikkerhetsopplæring må gjennomføres i tillegg.


Innhold:

- Løfteutstyr, ord og uttrykk

- Sjakler

-Anhuking og tyngdepunkt

- Øyebolter, øye muttere og løfteører

- Løftetabeller og arbeidsvinkler

- Signaler og tegn, og styring av last

- Fiberstropper

- Sikkerhetsregler

 Kjetting redskap

- Øvingsoppgaver

- Ståltaustropper

- Avsluttende test


Målgruppe:

Alle som trenger dokumentert sikkerhetsopplæring i bruk av løfteredskap og dirigering av kraner.


Kompetanse:

Kursbevis for grunnleggende teoretiske kunnskaper om Sikker bruk av løfteredskap og dirigering av kraner. 


Språk: Norsk

Varighet: Anbefalt kurstid - 4,5 timer

Bestill kurs

Sikker bruk av løfteredskap (Modul 2.3-støtte) K099

Personell som bruker løfteredskap, må ha grunnleggende kunnskaper om riktig valg, kontroll, bruk og vedlikehold av løfteredskap. De fleste ulykker med kraner er knyttet til løfteredskap og last, og sikkerhetskompetansen til involvert personell er helt avgjørende.


Om kurset:

Kurset vil gi deg utvidede teoretiske kunnskaper om Sikker bruk av løfteredskap og dirigering av kraner. Du kan ta en pause i kurset når det passer, og fortsette der du var ved neste innlogging. Etter fullført og bestått kurs, kan kurset brukes som «oppslagsverk» i en måned. Praktisk sikkerhetsopplæring må gjennomføres i tillegg. 


Innhold:

- Løfteutstyr, ord og uttrykk

- Signaler og tegn, og styring av last

- Anhuking og tyngdepunkt

- Øyebolter, øye muttere og løfteører

- Løftetabeller og arbeidsvinkler

- Sikkerhetsregler

- Fiberstropper

- Pallegafler, tobber og containere

- Kjetting redskap

- Åk, løftestativ, plateklyper, vakuum- og magnetløftere

- Ståltaustropper

- Integrerte løftepunkter

- Sjakler

- Øvingsoppgaver

- Øyebolter, øye muttere og løfteører

- Avsluttende test


Målgruppe:

Personer som skal gjennomgå sertifisert sikkerhetsopplæring Modul 2.3 om Løfteredskap. Opplæringsvirksomheter som bruker E-læring i undervisningen. Personer som ønsker fordypning utover innholdet i kurs K 100 Kontrollører og sakkyndige virksomheter innen løfteredskap. Personer som trenger repetisjon og oppdatering av kunnskaper om løfteredskap. 


Kompetanse:

Kursbevis for utvidede teoretiske kunnskaper om Sikker bruk av løfteredskap og dirigering av kraner. 


Språk: Norsk

Varighet: Anbefalt kurstid - 7 timer

Bestill kurs

Førstehjelp K116

Om kursetI løpet av kurset vil du lære deg de grunnleggende prinsippene for å utøve livreddende førstehjelp ute, i hjemmet eller på arbeidsplassen. Kurset er basert på nasjonale retningslinjer, og gir deg nødvendig teoretisk opplæring. Gjennom portalen kan du ta kurset når det måtte passe deg.


Innhold:

-Førstehjelp

- Hva er livreddende førstehjelp?

- Brannskader og forbrenning

- ABC-metoden

- Blødning og sårpleie

- Hjerte - og lungeredning (inklusiv bruk av hjertestarter)

- Brudd- og bløtdelsskader

- Ekstrem varme og kulde


Situasjoner:

- Endret bevisst tilstand

- Fjellskader og redning på is (valgfri)

- Først til et ulykkessted

- Bitt og stikk (valgfri)

- Bevisstløshet


Målgruppe:

- Alle som ønsker grunnleggende kjennskap til livreddende førstehjelp 

- Alle med behov for å oppfriske sin førstehjelpskunnskap 

- Alle virksomheter uten spesifikk risiko


Språk: Norsk, English

Varighet: 1 time, 20 minutter


SLUTTEST- web basert sluttest. Eventuell praktisk øvelse må organiseres separat.

KRAV FOR Å FULLFØRE: Minst 80% riktige svar.

Bestill kurs

Brannvern ved utførelse av varme arbeider K074

Hvorfor må jeg ha sertifikat? 

Forsikringsselskapene har innført krav om sertifikat for de som skal utføre varme arbeider på tilfeldig arbeidsplass. Dette betyr at du vil få avkortning i et eventuelt forsikringsoppgjør dersom du mangler sertifikat.Årlig oppstår mange branner på grunn av uforsiktighet og slurv ved utførelse av varme arbeider. Du som utfører varme arbeider må ha innsikt i hvilken brannrisiko varme arbeider innebærer, og utføre arbeidet på en slik måte at brann ikke oppstår. 

 

Hvordan går jeg fram?

- Du bestiller og starter kurset her på denne siden

- Når eksamen er bestått og vi har mottatt dokumentasjon på gjennomført slokkeøvelse, får du tilsendt sertifikat for varme arbeider (slokkeøvelsen må være gjennomført i løpet av de to siste årene eller kort tid etter at dette kurset er gjennomført)

- Dokumentasjon på gjennomført slokkeøvelse sendes til brannvern@muniolms.com, innen tre måneder etter bestått kurs.

 

Innhold:

- Hva er varme arbeider

- Farer ved varme arbeider

- Brannteori

- Gass og utstyr

- Brannslokking

- Vernetiltak og førstehjelp

- Lover og forskrifter

- Hva må jeg huske før, under og etter arbeidet

- Ansvar

- Opptre riktig ved brann

 

KRAV FOR FULLFØRE

21 av 30 riktig svar og sluttest må fullføres i løpet av 45 minutter ( kravene er satt av NBF)

 

SERTIFIKAT

Utstedes av Norsk brannvernforening. Sertifikatet har 5 års gyldighet, og gjelder i Norge, Danmark, Finland og Sverige.


Målgruppe:

Alle som utfører varme arbeider på tilfeldige arbeidsplasser

Språk: Norsk, English

Varighet: 4 timer 

 

SLUTTEST: web basert sluttest etterfulgt av dokumentert slukkeøvelse (Husk! Dokumentert slokkeøvelse må oversendes innen tre måneder etter bestått kurs)

Bestill kurs

Arbeid i høyden (industri)K048

Tyngdeloven er den viktigste loven å forholde seg til når det gjelder sikkerhet ved arbeid i høyden. Dette høres kanskje selvfølgelig ut, men fall og fallende gjenstander er to av de hyppigste skadeårsakene i norsk næringsliv. Dette kurset sikrer at folk som utfører arbeider i høyden har dokumentert opplæring innenfor dette området, og gjør at de med ansvar kan følge de forskrifter og bestemmelser som kreves. Kurset er spesielt tilpasset for industrien med bilder og innhold.


Innhold:

- Om arbeid i høyden

- Hengetraume

- Sikker jobb analyse

- Lift og kran

- Stillas og rullestillas

- Fallende gjenstander

- Stiger og gardintrapper

- Verktøysikring og sperringer

- Fallsikring og fallsikringsutstyr


Målgruppe:

Ansatte i industrien som skal arbeide i høyden 


Språk: Norsk, English, Svenska, Polish

Varighet: 30 minutter

Bestill kurs

Arbeid i høyden (bygg og anlegg) K073

Tyngdeloven er den viktigste loven å forholde seg til når det gjelder sikkerhet ved arbeid i høyden. Dette høres kanskje selvfølgelig ut, men fall og fallende gjenstander er to av de hyppigste skadeårsakene i norsk næringsliv. Dette kurset sikrer at folk som utfører arbeider i høyden har dokumentert opplæring innenfor dette området, og gjør at de med ansvar kan følge de forskrifter og bestemmelser som kreves. Kurset er spesielt tilpasset for bygg og anleggsbransjen med bilder og innhold.


Innhold:

- Om arbeid i høyden

- Hengetraume

- Risikovurdering

- Lift og kran

- Stillas og rullestillas

- Fallende gjenstander

- Stiger og gardintrapper

- Verktøysikring og sperringer

- Fallsikring og fallsikringsutstyr


Målgruppe:

Ansatte i bygg- og anleggsbransjen som skal arbeide i høyden 


Språk: Norsk, English

Varighet: 40 minutter

Bestill kurs

ISPS/havnesikring K076

Dette kurset gir deg som skal ha adgang til en ISPS-havn, nødvendig generell informasjon om det havnesikringssystemet du blir en del av. Du som utfører arbeid på havneområdet skal gjøre deg kjent med sikkerhetsreglementet som gjelder for området der du skal jobbe.


Innhold:

- Internasjonalt regelverk

- Varslingsplikt

- Norsk regelverk

- Sikringsorganisasjon

- Terror

- Sikkerhetsprosedyrer og sikringsnivåer

- Trussel scenarioer

- Adgangskontroll

- Trusler og mistenkelig adferd/gjenstander

- Gjennomsøkning og kontroll av last og personell


Målgruppe:

Personer som skal ha adgang til en ISPS-havn


Språk: Norsk, English

Varighet: 25 minutter

Bestill kurs

Gass-sikkerhetskurs K019

Det eksisterer krav til dokumentert kompetanse for alle som direkte eller indirekte jobber med farlig stoff, herunder alle typer gasser. Kurset gir helt nødvendig og lovpålagt kunnskap om gassfarer og gas sikkerhet. Opplæringen dekker krav i gjeldende HMS-forskrifter.


Innhold:

- Gass i ulike faser

- Merking

- Leveringsformer

- Lagring og bruk av flytende gasser

- Temperaturer og trykk

- Lagring, håndtering og bruk av gassflasker

- Faremomenter og gasser

- Bruk av verneutstyr

- Lover og regler

- Sikkerhetstiltak


Målgruppe:

Alle som jobber med, eller i nærheten av gass


Språk: Norsk, English

Varighet: 30 minutter

Bestill kurs

Sikker bruk av kjemikalier K082

Arbeidsmiljøloven stiller krav til at alle arbeidstakere skal ha opplæring i arbeid med farlige kjemikalier. Kurset gir en dokumentert og grunnleggende opplæring i helsefarer forbundet med kjemikaliehåndtering, tiltak for sikker håndtering av kjemikalier samt informasjon om ansvar og plikter for den enkelte arbeidstaker.


Innhold:

- Krav til merking av kjemikalier

- Miljø og avfall

- Hva betyr de ulike merkingene?

- Regelverk

- R og S setninger

- Risikostyring

- Om-emballering og merking

- Sikkerhetsdatablad og stoffkartotek

- Helsefare og skader

- Verneutstyr

- Langtidseffekter


Målgruppe:

Alle som bruker og håndterer kjemikalier


Språk: Norsk, English

Varighet: 35 minutter

Bestill kurs

Kjemikaliehåndtering, regelverk og ansvar K071

Kjemikalier kan utgjøre en fare for arbeidstakers sikkerhet og helse. Arbeidsgiveren har ansvar for å foreta risikovurderinger og sørge for at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig på alle måter. Kurset gir en grunnleggende opplæring i sikker håndtering av kjemikalier, risikostyring samt lover og forskrifter som regulerer dette arbeidet.


Innhold:

- Hva er kjemikalier

- Regelverk

- Krav til merking (nye farepiktogram 2015)

- Risikostyring

- Helsefare og skader

- Sikkerhetsdatablad og stoffkartotek

- Miljø og avfall

- Kartlegginger, målinger og helseoppfølging

- Klassifisering

- Verneutstyr og førstehjelp


Målgruppe:

Verneombud, ledere, mellomledere og andre med behov for grundig kjennskap til sikker


Språk: Norsk, English

Varighet: 1 time, 15 minutter

Bestill kurs
Hjemmeside opprettet av